Lưu trữ

Archive for the ‘Nam Lỗ Giáo xứ – NamLo Parish’ Category

Giáo xứ Nam Lỗ – Duyên Tục Dâng hoa Kính Đức Mẹ – Tuần chầu Gx Nam Lỗ 2013

Giáo xứ Nam Lỗ – Duyên Tục Dâng hoa Kính Đức Mẹ – Tuần chầu Gx Nam Lỗ 2013
Tuần Chầu lượt, 2013 quê hương

Truyền Thông Nam Lỗ,

Advertisements

Giáng sinh 2012 – Giáo xứ Nam Lỗ và họ giáo Lác Làng NL, GP Thái Bình

Chúa Nhật Lễ Lá 2012, khởi đầu Tuần Thánh – Tuần Thương Khó, ngắm đứng [Video].

Chúa Nhật Lễ Lá 2012, khởi đầu Tuần Thánh – Tuần Thương Khó, ngắm đứng [Video]..

Hôm nay cả Giáo Hội Mừng Kỷ Niệm Chúa Ki-tô vào Thành Giêrusalem để hoàn tất Màu Nhiệm Vượt Qua của Người. Chính vì thế giáo xứ Nam Lỗ mừng Chúa Nhật Lễ Lá với hình thức 1; Làm phép lá và rước Lá, sau đó tiến lên Thánh Lễ. Qua những lời đọc và lời dẫn mục vụ bởi Quý Thầy giúp cộng đoàn hiểu được ý nghĩa của việc cử hành những nghi thức mừng kỷ niệm trọng đại này. Bắt đầu Tuần Thánh, Tuần thương khó tại quê hương Nam Lỗ mến yêu.

Holy Week Trên quê hương, chắc nhiều người đều nhớ, mùa thương khó hoa Xoan nở rợp đường.. bây giờ cũng còn nhiều cây Xoan nở hoa nhưng không còn nhiều như trước nữa… Cùng với toàn thể Giáo Hội, với quê hương Nam Lỗ kính xin quý vị cùng hướng về Tuần Thánh – Tam Nhật Thánh và mừng Chúa Phục Sinh Vinh Hiển, loan báo Tin Mừng tới muôn phương.
Năm nay, Cha chánh xứ Đa Minh sẽ cử hành Tuần Thánh và đặc biệt Tam Nhật Thánh tại hai Giáo xứ Nam Lỗ và Duyên Tục, đồng thời cả hai nơi theo sự xắp xếp của Cha, nhằm lợi ích cho cộng đoàn tín hữu 03 họ bên kia sông cùng với Giáo xứ Duyên Tục sẽ được hưởng trọn vẹn tham dự các Nghi thức Phụng Vụ Tuần Thánh. Ngoài ra theo sự phân công của TGP Gp Thái Bình, năm nay Giáo xứ Nam Lỗ vui mừng đón nhận sự giúp đỡ mục vụ bởi Quý thầy Vinh Sơn Nguyễn Văn Hùng – Quý thầy Đại Chủng Viện Thánh Tâm – GP Thái Bình, quê hương Giáo xứ Thuận Nghiệp đã về giúp mục vụ Tuần Thánh tại Nam Lỗ.
Bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá, tất cả các họ giáo, họ nhà xứ,,, các tối Nhà thờ sẽ Ngắm Đứng long trọng, nổi Trống ngắm và Cha xứ mở Tòa Giải Tội để giúp mọi người có cơ hội đến với Nguồi Suối Ân Sủng trong Tuần Thánh – Tuần Hồng Phúc dồi dào này. Đặc biệt Cha xứ cũng thông báo cảm ơn Quý Ân Nhân Hải Ngoại, Quý vị trên MHX quý vị ân nhân đã và đang giúp đỡ cháu Giuse Tứ, chương trình Bác Ái Mùa Chay giúp cháu Giuse Tứ vẫn đang tiến diễn – hy vọng và xác tín bởi bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đã được nối dài trên mỗi người, cháu Tứ sẽ có kinh phí để phẫu thuật, với bà con liên giáo xứ Nam Lỗ – Duyên Tục, việc quên góp sẽ diễn ra trong khi Dâng Lễ Vật – Thánh Lễ Tiệc Ly, Thứ Năm Tuần Thánh tới đây..

*******
02 Videos lược điểm trong Lễ Lá, Chúa Nhật Lễ Lá – Khởi đầu Tuần Thánh
Video 01: Cuộc rước Lá và Thánh Lễ Lá – Khởi đầu Tuần Thánh

Cuộc rước Lá và Lễ Lá – Khởi đầu Tuần Thánh 2012
….
Video 02: Ngắm Đứng Trọng thể, Tuần Thánh.

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu Kitô, Tuần Thánh

*******
Một vài hình ảnh Khởi đầu Tuần Thánh tại quê hương Nam Lỗ.Holyweek
Tập trung bắt đầu đoàn rước
Holyweek
Quý thầy đang hướng dẫn cộng đoàn.

Holyweek
Cha xứ Dom. Nguyễn Văn Quát.
Quý Thầy Vinh Sơn Nguyễn Văn Hùng – ĐCV Thánh Tâm về giúp xứ.

Holyweek
Chuẩn bị Rước Lá.

Holyweek
Khuôn viên nghi thức làm phép Lá.

Holyweek
Cha xứ làm phép Lá.

Holyweek
Bắt đầu nghi thức.

Holyweek
Phát lá làm phép cho các em.

Holyweek
Cuộc rước Lá.

Holyweek
Rước lá.

Holyweek
Rước Lá, 2012.

Holyweek
Tiến vào Thánh Đường.

Holyweek
Bài Thương Khó theo Tin Mừng Thánh Mác-cô.

Holyweek
Cộng đoàn tham dự.

Holyweek
Ngắm 15 Sự Thương khó Chúa Giê-su.

Holyweek
Ngắm đứng Mùa Chay – Tuần Thánh.

Holyweek
Dâng hạt.

Holyweek
Lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Holyweek
Ban trống đã nổi Trống Ngắm – Tuần Thánh.

Holyweek
Một tối Nhà thờ – Ngắm 15 sự thương khó Chúa.
…..


Truyền thông Nam Lỗ, 04/2012

Thánh Lễ Quan Thầy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, họ giáo Tăng.

Thánh lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08/12 là quan thầy họ giáo Tăng thuộc giáo xứ Nam Lỗ; Được cử hành long trọng hai ngày thứ Bày và Chúa Nhật nhằm Chúa Nhật III B – Mùa Vọng “Hãy vui lên trong Chúa”. Trong lời Thánh Vịnh “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa” (Magnificat). Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. Vì Người đã nhìn đến phận hèn tớ nữ Người (Lc.1:46-48, 49-50, 53-54).

Ho giao Tang Thánh Lễ, Cha Đaminh chủ tế.Photo|NL
Ho giao TangNhà lưu giữ Hài cốt các vị tử đạo. Photo|NL
Ho giao TangHát lễ và Cộng đoàn. Photo|NL

Trong năm, ngoài những Thánh lễ luân phiên ngày thường trong tháng giữa các họ, thì Thánh Lễ quan Thầy là Thánh Lễ lớn nhất của toàn họ giáo, một dịp để con dân họ giáo trở về, gắn kết với nhau trong Chúa, đến với Đại Lễ với tâm hồn thanh sạch, mời đón mọi người về hiệp dâng Thánh Lễ với tâm tình mời gọi, chia sẻ ơn huệ và đón tiếp trong tình cảm mến thương vì đã đến với những người con họ giáo Tăng hôm nay.

Họ giáo Tăng (Lũ Tăng) là một họ giáo thuộc xóm Tăng xã Phú Châu, ngay phía đối diện Km70 Quốc Lộ 39 – lối rẽ vào Nam Lỗ. Ngôi nhà thờ và chòm dân cư nằm độc lập phía cánh đồng, nơi có 05 gia đình Giáo dân với hơn 20 nhân khẩu. Dấu chứng một niềm tin bền vững một họ giáo của Nam Lỗ. Tại nơi đây, Thánh Đường được tu sửa toàn bộ năm 1997 và ngay sau đó là Cuộc rước Qui tập Hài Cốt Các Thánh Tử vì đạo của họ giáo – Những người đã hy sinh dâng mình vì bảo vệ Đạo Chúa được Cha Giuse Maria Trần Đức Hạnh tổ chức long trọng việc cung nghinh năm 1997, những hồ sơ này đang chờ Tòa Thánh cứu xét phong Thánh.
Là một họ giáo nhỏ, nhưng con dân nơi đây luôn vững mạnh đức tin và kiên vững noi gương các vị tử vì đạo. Các cháu nhỏ rất hăng say học tập Giáo Lý tại Giáo xứ. Tất cả mọi người luôn tới Nhà xứ hàng tuần để tham dự Thánh lễ, mỗi tối tại đây luôn có những giờ kinh Nhà thờ tối để cầu nguyện cho họ giáo vững mạnh. Nghe cô Toán kể chuyện thì hàng sáng mỗi ngày khoảng 4-5 giờ sáng Cô hay nghe thấy những tiếng đọc kinh văng vẳng ngoài khuôn viên và trong Nhà thờ, tiếng thanh đọc kinh đánh thức cô dậy và cô lên Nhà thờ để cùng ngồi Lần Hạt Mân Côi, theo cô những tiếng đọc Kinh đêm có lẽ của các vị tử đạo cất vang lời Kinh nguyện để tạ ơn, ca khen chúc tụng mà Cô được diễm phúc nghe thấy. Lúc đầu cô thấy sợ nhưng giờ quen dần và trở nên thói quen mở cửa Nhà thờ đọc kinh sáng.
Thánh Lễ Quan Thầy trọng Kính Mẹ Maria Vô Nhiễm nhằm Chúa Nhật III Mùa Vọng, Cha Chánh xứ Đaminh Nguyễn Văn Quát chủ tế Thánh Lễ ngày thứ 7 chia sẻ về Hãy vui mừng, chuẩn bị và hân hoan đón Chúa đến trong Đại Lễ Giáng Sinh tới đây, Cha cũng gởi lời chúc mừng họ Giáo trong Thánh Lễ quan thầy.
Mặc dù thời tiết tại quê hương tương đối lạnh nhưng cũng có một số bà con giáo xứ tới thông công, tham dự, ban kèn cũng đến để giúp sức thêm phần long trọng. Ngày Chúa nhật Quý Cha Dòng Đaminh sẽ mở tòa Chầu từ 08 giờ và Ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính Mẹ Vô Nhiễm lúc 09 giờ.
Dù là một họ giáo nhỏ như một vài họ giáo khác nhưng bà con nơi đây rất hãnh diện vì quê hương có lưu giữ những bộ hài cốt các vị tử vì đạo, để noi gương đời sống đức tin – cầu nguyện xin các vị chuyển cầu cho mỗi gia đình được vững niềm tin và sức khỏe trong cuộc sống.
Cùng nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Vô Nhiễm ban tràn hồng ân trên hết thảy bà con họ giáo Tăng trong niềm vui, hạnh phúc sức khỏe và cùng cầu nguyện cho Đại Lễ Giáng Sinh sắp tới tại 03 điểm của quê hương Nam Lỗ dấu yêu.
TIP: Thông báo sự kiện:+ Sau Thánh Lễ, Cha chánh xứ nhắc HĐMV liên Giáo xứ Nam Lỗ – Duyên Tục sẽ họp tại họ giáo Lác Trại; để chuẩn bị cho Noel 2011 sắp tới nhằm 3 ngày; bắt đầu tối ngày 21/12 với việc thăm mục vụ của Đức Giám Mục Phêrô đến thăm mục vụ và tặng quà Giáng sinh bà con họ Giáo Lác Trại – một dịp đặc biệt với họ Giáo Lác trại sẽ có một Noel bởi Chủ chăn viếng thăm tới đây. Tiếp đến là hai điểm tổ chức Noel đêm Canh Thức Giáng Sinh 24/12 tại họ Nhà xứ Nam Lỗ do Cha Chánh xứ chủ tế và điểm bên sông là họ Kim Châu (họ Dô) do Cha Dòng OP chủ tế – để bà con nơi đây có cơ hội lần đầu tiên biết đến lễ Giáng Sinh và Ý nghĩa ngày Đại Lễ này.
+ Cuối cùng là một Kinh Vực Sâu cầu nguyện cho người chị em Philomena ở Giáo họ An Thái vừa mới qua đời do một tai nạn Giao thông.

Xem lại video Cuộc rước và Thánh lễ Qui tập hài cốt các vị tử vì đạo, họ Tăng (1997).
Qui tập hài cốt các vị tử đạo họ Tăng, năm 1997.

Một vài hình ảnh Thánh Lễ quan Thầy họ giáo Tăng
họ Giáo Tăng
Cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Quát, Thánh lễ thứ Bảy.họ Giáo Tăng
Người con họ giáo, Bài đọc 1họ Giáo Tăng
Đón nhận Chúa vào lòng – rước lễhọ Giáo Tăng
Ca đoàn họ giáo hát lễhọ Giáo Tăng
Cộng đoàn tham dự Thánh lễhọ Giáo Tăng
Ban kèn tới Phục vụ

họ Giáo Tăng
Thánh lễ thứ Bảy, Ban kèn Nam Lỗ

họ Giáo Tăng
Những chặng Đàng Thánh Giá mới

họ Giáo Tăng
Chặng Đàng Thánh Giá mới tại họ Giáo

họ Giáo Tăng
Nhà lưu trữ hài cốt các vị tử vì đạo

họ Giáo Tăng
Cầu nguyện với Thánh tử đạo quê hương, xin các Ngài chuyển cầu

họ Giáo Tăng
Phía cuối Nhà thờ

họ Giáo Tăng
Cổng phía đầu làng, trước cánh đồng vào làng họ Tăng


Ghi nhanh bởi TTNL.
11/12/2011.

Thánh Lễ Quan Thầy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, họ giáo Tăng..

[Audio] Tháng 11 – Xin cầu nguyện cho Tiền nhân, cho các Linh hồn.

[Audio] Tháng 11 – Xin cầu nguyện cho Tiền nhân, cho các Linh hồn..

Tháng 11: Tháng Cầu Cho Các Tín Hữu đã qua đời.

Tháng Các Linh Hồn Cầu Nguyện tại Nghĩa Trang Kinh Môn.Photo|JD
Tháng Các Linh HồnĐi viếng Nghĩa Địa. Photo|Dung
Tháng Các Linh HồnĐi viếng Nghĩa Địa. Photo|Dung

Ngay từ buổi đầu của Ki-tô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (x. 2Mcb 12, 45). Hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Ý cầu nguyện.- Cầu nguyện chung: Cầu cho giới chính trị và kinh tế biết lo cho lợi ích của mọi người, nhất là của những người nghèo nhất. Xin Cho những người có trách nhiệm về chính trị và kinh tế hiểu rằng mình có bổn phận phải lo cho lợi ích của mọi người, trước hết là chủa những người nghèo nhất.

– Cầu nguyện cho Giáo phận: Cầu cho các Đấng Bậc, ân nhân và những người đã có công xây dựng Giáo phận đã qua đời. Xin Chúa ban thưởng Nước Trời cho Quý Đức Cha, Quý Cha và mọi người xây dựng Giáo phận.

– Ý truyền giáo: Cầu cho các dòng tu đào sâu tinh thần truyền giáo. Xin cho các dòng tu suy nghĩ và đào sâu tính chất truyền giáo của mình, nhờ đó có thêm nhiều ơn gọi sống đời sống thánh hiến.

Lưu ý 1:

Về việc viếng nhà thờ và nghĩa địa:

1. Từ trưa Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc 1 kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn).
(Sắc Lệnh Ân Xá số 67)

2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng rội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá.
(Ench. Indulg. ấn bản 199, concessio 29)
………

Trong tháng 11 có các Thánh Lễ.
+ 13/11 Chúa Nhật, XXXIII – TN A. (TV tuần 1)
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ)
+ 18/11 Cung hiến Thánh đường Phêrô và thánh đường Phaolô
+ 25/11 Chúa Nhật XXXIV TN A.
Lễ CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ (Lễ trọng), chầu Mình Thánh xứ Chính tòa GP Thái Bình.
+ 21/11 Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ (Lễ nhớ)
+ 22/11 Lễ Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo, Lễ nhớ.
+ 24/11 CÁC THÀNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Lễ trọng)
Bổn mạng Hội thánh Việt Nam (CD 878/90)Hết năm Phụng Vụ A, 2011. Sang năm PV 2012.

[Trích lịch Phụng Vụ GP Thái Bình, năm 2011. Tháng 11].

Nghe online Bài giảng & Suy niệm Lễ các đẳng linh hồn 02.11
Tháng Các Linh Hồn
Một nỗi u hoài khi mùa đông về, một nỗi buồn man mác. Tháng 11, dừng lại như một dịp uống nước nhớ nguồn, chạnh nghĩ cõi đi về nơi kiếp nhân sinh.
Tháng báo hiếu, báo nghĩa. Đạo Công Giáo có mặt trên VN trên 400 năm; chúng ta cũng luôn nhớ đến Công Ơn.. không phải chúng ta bất hiếu.
Điều răn thứ 4: Thảo Kính Cha Mẹ (Điều răn Chúa dạy).
Sách Huấn Ca; Kẻ nào trọng kính Cha được xóa lỗi lầm, kẻ nào tôn kính mẹ như tích trữ một kho tàng
Thư của Thánh Phao Lô gởi tín hữu Ephêxô, Đạo làm con phải thảo kính Cha mẹ.
Ngay từ những ngày đầu tiên của Ki-tô giáo, Giáo Hội Lữ Hành kêu gọi cầu nguyện, nhớ kính tổ tiên, những việc lành phúc đức của chúng ta là việc làm lành thánh.
Trong Thánh Lễ nào cũng cầu nguyện cho các Linh Hồn.
Ngày mồng 2 tết, là ngày Kính Nhớ tổ tiên.
Tháng 11, tháng dành riêng cho các đẳng linh hồn.Thánh Lễ là vô giá, lòng của chúng ta đừng quên những người quá cố. Những người thân đang chờ đợi…

Nỗi sợ chết luôn ám ảnh cuộc sống con người… Nơi mà ta không hề biết, và cũng không biết phải chết cách nào. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho các Linh Hồn, và cho cả chính chúng ta nữa.

Hộp nghe 3 bài giảng và Audio Luyện Ngục.Audio “Luyện Ngục

Phụ đính danh sách Audio.Nghe giảng Online

1. C sẻ by Lm. Lê Quang Uy CSsR
2. C sẻ by Lm. Nguyễn Ngọc Dũng CSsR
3. C sẻ by Lm. Lê Văn Hòa CSsR

Suy niệm Tin mừng Online

Bài hát chủ đề: “Nếu” – Lm.Thành Tâm CSsR
1. Tìm hiểu về Luyện ngục – Dẫn nhập
2. A. Lửa Luyện ngục là gì?
3. B. Đúng là sự thật không?
4. C. Ở Luyện ngục bao lâu?
5. D. Sao phải cầu nguyện cho các linh hồn?
6. E. Làm sao giúp các linh hồn?
7. F. Các linh hồn đền đáp gì?
8. G. Làm gì để được Ơn Toàn xá?
9. H. Hãy đọc và thức tỉnh


Tại: http://abbalaycha.wordpress.com.
TT Nam Lỗ, tổng hợp.
….

Thư ngỏ! Họ giáo Lác Trại mong đợi một tình thương.

Thư ngỏ! Họ giáo Lác Trại mong đợi một tình thương..

Như tin chúng con đã đưa để xin quý vị hiệp thông cầu nguyện đặc biệt cho họ Giáo, cho giáo xứ và cũng luôn mong mỏi nhận được những tấm lòng hảo tâm từ Quý Đấng Bậc, Quý vị như ân huệ Chúa ban qua bàn tay Bác Ái mỗi người; Chúng con luôn ghi nhớ, trân trọng, tôn vinh và tạ ơn Hồng Ân Thiên Chúa và từ bàn tay Quý vị.
Thưa quý vị! Họ giáo Lác Trại một trong 11 họ Giáo thuộc Giáo xứ Nam Lỗ, một trong 13 Nhà thờ trong Giáo xứ; Hiện xuống cấp quá trầm trọng không đảm bảo cho công tác Mục vụ và sinh hoạt đời sống niềm tin Kitô Giáo, không đảm bảo những an toàn tối thiểu cho một cộng đoàn đến sinh hoạt, chia sẻ, cầu nguyện. Vì mức độ đã xuống cấp trầm trọng. Từ những lo âu trăn trở bởi Cha chánh xứ, Hội Đồng Giáo xứ, Giáo họ đặc biệt là ước mong nhỏ bé chính đáng của tất cả bà con họ giáo muốn có một Ngôi Nhà Chúa để cùng nhau đến dự Tiệc Chiên Thiên Chúa, cùng nhau cầu nguyện và sinh hoạt niềm tin, truyền thống của Giáo họ là Nhà thờ họ giáo là Ngôi Nhà chung mà con cái thường đến mỗi tối, mỗi ngày, hàng tuần để cầu nguyện và gặp gỡ nhau.
Vì thế với một quyết tâm trên niềm tin xác tín cầu nguyện và hy vọng. Tháng 12 năm 2010, đã khởi công trùng tu, tôn tạo toàn bộ họ Giáo Lác Trại, chỉ giữ nguyên phần gỗ, Mở rộng xung quanh, nâng cao móng, xây dựng thêm tháp chuông.
Trước đó cũng nhận được một số quý ân nhân giúp đỡ, qua hệ thống mạng cũng nhận được từ Quý Ông Simon Việt gởi quà tới giáo họ.
Các hình ảnh xây dựng họ giáo Lác Trại bắt đầu từ tháng 12 năm 2010, tháng 03 năm 2011, dự kiến hoàn thành tháng 05 năm 2011.
Ngày 05 tháng 04 năm 2011. Họ giáo Lác Trại – Gx Nam Lỗ tổ chức Thánh Lễ mừng công giai đoạn I – Công tác xây dựng Thánh Đường họ giáo.
Nhưng chặng đường đi không đến được đích là tháng 05/2011 hoàn thành mà mới chỉ mừng công giai đoạn I, Tất cả công tác hầu như dừng lại từ đó đến nay; Luôn canh cánh bên lòng Cha xứ, và một nỗi buồn phủ trên họ giáo… Vì kinh phí cho các công tác tiếp theo đang thiếu. Sức người thì nhiệt tâm nhưng cũng gặp những trở ngại là vật chất để mong hoàn thành niềm khao khát nơi quê hương nghèo khó này.
Vậy kính mong Quý vị nhận được Thơ ngỏ này, xin cầu nguyện thêm cho chúng con, cho những ước vọng và khát khao của con dân họ giáo, Nếu quý vị cảm thông, sẵn sàng xin rộng bàn tay bác ái mà tình thương chúa ban trên Quý vị để đến với chúng con; Chúng con vui mừng nhận lãnh và tri ân cảm tạ, một niềm vui ân huệ sẽ chia mà chúng con sẽ được diễm phúc lãnh nhận qua ơn bàn tay rộng thương nơi quý vị.

THƯ NGỎ
Kính gởi Quý Đấng bậc, quý ân nhân, thân nhân, quý Đồng hương Nam Lỗ – Lác Trại.
Công trình nhà thờ Lác Trại diễn tiến tốt đẹp. Đã xong phần thô, đang đi vào hoàn thiện. Mọi người lương giáo phấn khởi. Con dân trong họ đã hết mình với công trình Nhà Ông Thánh. Đóng góp sức người, sức của. Tổng chi phí cho công trình đến nay đã gần 1 tỷ đồng. Trong đó còn nợ gần 200 triệu, chưa có tiền chi trả. Kinh tế trong họ đã kiệt quệ. Công trình đã phải dừng lại mấy tháng nay vì không còn kinh phí. Ước tính còn phải hết chừng 500 triệu nữa mới hoàn thành.
Ước mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị để công trình sớm được hoàn thành.
Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.
LM Dom. Nguyễn Văn Quát
Chánh xứ Nam Lỗ,

Trên đây là trích nguyên văn thư ngỏ bởi Cha chánh xứ, cũng là những ưu tư trăn trở nơi mỗi người con họ giáo, khi viết những dòng này chúng con thực sự xúc động bởi niềm khát khao chính đáng và mong mỏi cậy trông nơi mỗi người con họ giáo. Chúng con đã thấy nhà kho trống không, nhưng chúng con chưa thất vọng, luôn hăng say cầu nguyện và hy vọng Thiên Chúa quan phòng.
Kính mong Quý vị thêm lời cầu nguyện với chúng con và nếu có thể qua bàn thay bác ái bởi quý vị sẽ mang đến cho bà con họ giáo một mùa xuân tươi vui thỏa lòng mong ước cậy trông.
Kính tạ và kính trọng.
Truyền thông Nam Lỗ, 26/09/2011

Mấy tấm hình công tác thực tại họ giáo, đang đình trệ.
Lác Trại thực tại
Toàn cảnh, hiện tại – Phía cuối
Lác Trại thực tại
Hiện tại – Phía Gian Thánh và cánh Trái
Lác Trại thực tại
Góc xa nhìn về
Lác Trại thực tại
Gian Thánh và cánh phải
Lác Trại thực tại
Bên trong Nhà Ông Thánh
Lác Trại thực tại
Toàn bộ phía trong
Lác Trại thực tại
Cộng đoàn họ giáo

* Những liên kết thông tin về họ giáo:

Xem hình ảnh thực tại, lớn hơn,

Niềm vui về với quê hương Nam Lỗ dịp mừng 100 năm Thánh Đường [Video]

Niềm vui về với quê hương Nam Lỗ dịp mừng 100 năm Thánh Đường [Video].

Niềm vui về với quê hương Nam Lỗ dịp mừng 100 năm Thánh Đường.
Đường chào mừng. Photo|Zjc_zac

Năm nay là một năm rất đặc biệt với Giáo xứ Nam Lỗ, mặc dù giáo xứ nhỏ bé, ít người, tất cả mọi thứ và hạn chế về mặt kiến thức cũng như kinh tế. Thời gian gần đây, Cha xứ, HĐMV đã cố gắng hướng cho con em mình chịu khó học tập giáo lý, kinh bổn cũng như văn hóa, để mong sao thế hệ trẻ của Nam Lỗ tương lai sẽ có kiên thức để làm hành trang cho mình, là hạt  nhân cho giáo xứ cũng như giáo hội.

Hội khuyến học được thành lập với mục đích đó, và đã có nhiều người yêu mến thế hệ trẻ quê hương hằng theo dõi đầu tư và khích lệ… Đánh dấu là có 10 lớp giáo lý với số lượng GLV và các em theo học đầy đủ. Các em đậu trung học và đại học dần một tăng so với trước đây… Giới trẻ huynh trưởng đã có những công việc phục vụ cụ thể trong giáo xứ; nhằm đẩy dần lên thói quen cộng đồng mục vụ, và cũng là chỗ để cho các anh chị em được thể hiện sức trẻ của mình.
Các khâu trang trí, hệ thống điện sáng, văn nghệ, cử điệu, hoạt viên linh hoạt dần dần chuyên nghiệp và thấy rõ được sự nhiệt tình của mỗi người… Không những vậy đã nề nếp hơn về tác phong, cầu nguyện cũng chịu khó dần lên… Chỉ theo dõi riêng trong dịp mừng kỷ niệm 100 xây dựng ngôi Thánh đường, đã thấy rõ sự nhiệt tình của mỗi người.. Anh chị em đã chủ động liên lạc với nhau để lên những khung tiết mục, nhiều anh chị em đã liên tục dành những thời gian nghỉ học để về tham gia các tiết mục cũng như giúp giáo xứ được việc gì đó. Khi nghe tin tiết mục đó bị cắt đi, không được diễn, nhiều bạn trẻ đã khóc vì tiếc nuối… Điều này thể hiện sự nhiệt tình chưa bao giờ có, chưa bao giờ thấy được từ tinh thần của giới trẻ Nam Lỗ. Các công việc rất hăng say và mong muốn được tham gia dù chỉ vài cử điệu nhỏ, luôn mong được làm sôi động không khí tại quê hương.
Quê hương dấu yêu. Photo|jHr

Thực tại kinh tế của quê nhà để làm những chương trình đồ sộ, rầm rộ là điều rất khó vì vốn kinh tế rất eo hẹp, giới trẻ tự đóng góp, các em huynh trưởng thì đi xin.. cây nhà lá vườn có sao làm vậy… Nhưng điều đánh dấu hơn hết là sự nhiệt tình và rất hăng say tham gia, vì thế mà các tiết mục cũng như một số chương trình quê nhà tổ chức nhiều quý vị cũng tạm chấp nhận theo dõi.. Thực ra đó là hương điệu của quê hương, những hình ảnh đó, những con người đó ngày ngày chân lấm đầu trần lo việc đồng áng nhưng cũng có thể biến đổi trên sân khấu quê nhà, mang đậm vẻ quê… đây cũng là điều mà nhiều người đi xa muốn được nhìn thấy, và tận hưởng… âm hưởng của quê hương.

Quê hương luôn đơn sơ và mộc mạc.. và tất thảy cũng đều chỉ cố gắng có thể mang được hơi thở của quê nhà tới muôn người, những vẻ mộc mạc của quê hương luôn là một món ăn không mấy thú vị vì nó không sầm uất, nhưng nó lại rất êm đềm và luôn nhắc nhớ mỗi người “Quê hương là chùm khế ngọt…”
Niềm vui gặp gỡ. Photo|joBV

Một niềm vui lớn lao đón đợi từ lâu ngày hội ngộ, giờ đây. Phái đoàn Hải Ngoại, Đồng hương Miền Nam Việt Nam đã về đến quê hương. Đoàn xe cũng đã về đến nơi an toàn, đoàn đi bằng phi cơ cũng đã về đến quê hương. Mọi người đã đi thăm hỏi một số gia đinh người thân, một số giáo dân đã đến chúc mừng. Chú Hoàng (Vũng Tầu) tâm sự, chú rất thích đi bộ trên cánh đồng lúa quê hương mượt mà nắng gió, đi chậm để thưởng thức một khung cảnh thanh bình, để tận hưởng sự thoáng đãng, êm đềm đến lạ thường. Mặc dù các điều kiện về tiện nghi thì quê hương cũng chưa được như các thành phố, nhưng không khí thì quá là tuyệt vời, điều đặc biệt là được đi trên mảnh đất mà mình đã sinh ra, bao lâu nay chỉ tưởng tượng qua ký ức và một số hình ảnh trên mạng. Giờ đây được ở tận nơi, được gặp nhiều người lạ hoắc mà người ta không biêt tên mình nên gọi với cái tên thân mật, quý Ông đồng hương…

Nam Lỗ, Đặc biệt là thời gian gần đây, số anh chị em đi học tăng lên, hơn thế nữa đã tham gia các nhóm SVCG, cái nôi để phát triển và giữ vững đời sống đức tin nơi học đường, nơi mà cuộc sống có cộng đoàn, nơi mà mỗi người dần hoàn thiện và học được những kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt nhất định. Chính vì thế năm nay Giáo xứ sẽ có dịp được đón tiếp hai nhóm SVCG về với quê hương nhỏ bé để tham gia một số tiết mục, để cùng giới trẻ Nam Lỗ thắp lên quyết tâm học hành, và hăng say phụng vụ.
SVCG Thái bình sẵn sàng. Photo|Chip’s

Nhóm sinh viên Công Giáo Thái Bình Hà Nội, trong sự tham gia nhiệt tình của Trần Ước (Lác Trại – Nam Lỗ), vì thế các bạn cũng vì yêu mến quê nhà, yêu mến bạn bè mình sẽ cử đoàn về tham dự mừng dịp kỷ niệm này. Đã từ lâu các bạn đã biết người bạn của mình lớn lên nơi đây, muốn một lần về thăm và giúp sức, tham gia các tiết mục… dự kiến chiều ngày thứ 6 đoàn khoảng 20 bạn sẽ về tới Nam Lỗ.

Nhóm SVCG Hải Hà (Hải Phòng & Hà Tây), nhóm mà có ít nhất 3 anh chị em của Nam Lỗ đang sinh hoạt tại đây, ngoài ra rất nhiều anh chị em của Nam Lỗ cũng tham gia SVCG Hải Phòng khi học tại Hải Phòng, tham gia nhóm SVCG Thạch Bích khi học tại Hà Tây… Cũng chính vì tình cảm vốn có theo thời gian này mà SVCG Hải Hà đã đăng ký tham gia một tiết mục văn nghệ, và sẽ sinh hoạt lửa trại tại quê nhà. Không phải anh chị em về Nam Lỗ vì chương trình được tổ chức quá hoành tráng sầm uất, vì thực tế Nam Lỗ một giáo xứ rất đơn sơ, đượm chất quê và cũng vì muốn về thăm quê hương của anh chị em mình đã hàng ngày từng sống với nhau, thăm giáo xứ của nhau cũng là một cách để thể hiện tình cảm của mình với những người thân thuộc như thăm chính gia đình vậy.

Một điều đặc biệt nữa là sẽ có một ca đoàn Gabriel của SVCG sẽ hát chính trong một Thánh Lễ trong tuần Đại Phúc – Tuần Chầu của Giáo xứ, ca đoàn hợp xướng. Đây cũng là một cách mà có thể tiếng hát và sự nhiệt tình của các bạn sẽ nâng lên tinh thần ca đoàn Giáo xứ hiện đang chưa được mạnh. Và cũng là để được tham gia, giúp giáo xứ trong dịp này bằng lời ca tiếng hát ca vang tình yêu Chúa. Hiện tại khoảng 20 anh chị em ca đoàn đang hăng say tập luyện gấp rút để về hát lễ tại Nam Lỗ thứ Bảy tới đây. Đây là một vinh dự lớn với quê hương khi được đón tiếp các bạn về tham gia phụng vụ trong dịp toàn dân xứ hướng lòng tạ ơn và tri ơn này.

Ca đoàn Gabriel tập hát về NL. Photo|Baccomz

Hiện tại hai nhóm SVG Thái Bình và Hải Hà đã chuẩn bị các tiết mục sẵn sàng để về tham gia với Nam Lỗ. Hy vọng có sự có mặt của các bạn sẽ làm rôm thêm bầu không khí hân hoan tạ ơn và tâm tình tri ân của mỗi người con Nam Lỗ. Hy vọng sự có mặt này mà nhiều các em thiếu nhi của Nam Lỗ thấy được đó là một sự cần thiết để cố gắng học tập noi gương các anh chị để tìm kiếm kiến thức cho mình và có khả năng giúp đỡ quê hương Nam Lỗ ngày càng phát triển về chất cũng như lượng, về đời sống đức tin hăng say phục vụ cũng như những phong trào nhằm phát triển giáo xứ tương lai.

Ghi nhận từ quê nhà! Hiện tại các ban ngành đã ổn định. Toàn bộ hệ thống điện sáng và trang hoàng diện mạo Thánh Đường đã được giới trẻ hoàn thành, Bây giờ tất cả giáo xứ đang trong tuần Tĩnh tâm – Chầu Thánh Thể, mang tâm tình cảm mến tri ân, và cầu nguyện cho quê hương. Một sự kiện lớn thứ hai sau dịp mừng Bách chu niên Thành Lập Giáo xứ năm 2008, và giờ đây mừng ngôi Nhà thờ 100 tuổi. Đền đài nuôi dưỡng đức tin của biết bao người con đã từng lớn lên tại nơi này… vẫn hiên ngang như bảo chứng niềm tin nơi cộng đoàn, vẫn mạnh dần lên và phát triển theo thời gian. Những hoa quả mà tiền nhân, quý ân nhân đã gây dựng vẫn tốt tươi và đã ươm mầm hoa trái nơi mảnh đất mênh mông biển lúa này.
Ca vang cảm tạ ngợi khen Chúa! Đã luôn giữ vững và ban nhiều hồng ân trên một vùng quê mà Ngài đã chọn để dựng nên Ngôi đền thờ, ngọn tháp vươn cao, loán báo ơn cứu độ.
Video Quang cảnh ngày + đêm tại Nam Lỗ, ngày 17/05/2011
(Quý vị nhấn Play, xem hình ảnh)

Những hình ảnh lung linh đêm Nam Lỗ, khuôn viên Thánh Đường

Video một số công tác chuẩn bị tại Nam Lỗ
(Quý vị nhấn Play, xem hình ảnh)

Ký sự một số công tác chuẩn bị mừng kỷ niệm Nhà thờ Nam Lỗ, 100 tuổi
Hoặc quý vị xem trên Dailymotion
(Quý vị nhấn Phay)

Toàn bộ kho hình ảnh công tác chuẩn bị mừng kỷ niệm 100 năm Nhà thờ đã cập nhật tại kho BCNXD.11 (click).
(Quý vị xem ngay Album trên đây, sau đó quý vị Click vào hình để xem).

Truyền thông Nam Lỗ,
Tin tức và cảm nhận.